מגדל בבל/פרשת נח

בראשית יא, א – ט
וַיְהִי כָל-הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת  וּדְבָרִים אֲחָדִים... וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה-לָּנוּ עִיר, וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם...
וַיֵּרֶד יְהוָה לִרְאֹת אֶת-הָעִיר וְאֶת-הַמִּגְדָּל אֲשֶׁר בָּנוּ בְּנֵי הָאָדָם. 
וַיֹּאמֶר יְהוָה, הֵן עַם אֶחָד וְשָׂפָה אַחַת לְכֻלָּם, וְזֶה הַחִלָּם לַעֲשׂוֹת; וְעַתָּה לֹא-יִבָּצֵר מֵהֶם כֹּל אֲשֶׁר יָזְמוּ לַעֲשׂוֹת.  הָבָה נֵרְדָה וְנָבְלָה שָׁם שְׂפָתָם אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמְעוּ אִישׁ שְׂפַת רֵעֵהוּ.  וַיָּפֶץ יְהוָה אֹתָם מִשָּׁם עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ וַיַּחְדְּלוּ לִבְנֹת הָעִיר.  עַל-כֵּן קָרָא שְׁמָהּ בָּבֶל, כִּי-שָׁם בָּלַל יְהוָה שְׂפַת כָּל-הָאָרֶץ;
בראשית רבה לח
"ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים". אמר רבי יודן: מגדל בנו, עיר לא בנו".
בראשית רבה לח
אותן של דור המבול לא נשתיירה מהן פליטה, ואלו של דור הפלגה נשתיירה מהם פליטה. אלו דור המבול על ידי שהיו שטופים בגזל ...לפיכך לא נשתייר מהן פליטה. אבל אלו ע"י שהיו אוהבים זה את זה שנאמר "ויהי כל הארץ שפה אחת" לפיכך נשתיירה מהן פליטה.
רבי אומר: גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם אמר המקום כביכול איני יכול לשלוט בהן כיון ששלום ביניהם ... הא למדת גדול השלום ושנואה המחלוקת.
מסכת אבות ה, יז
"כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים? זו מחלוקת קורח ועדתו."

בבלי, בבא מציעא, פד נא (ר' יוחנן וריש לקיש)
...וכי אתה כבן לקיש?   בן לקיש, כאשר הייתי אומר דבר, היה מקשה לי עשרים וארבע קושיות, והייתי מתרץ לו עשרים וארבעה תרוצים, ומתוך כך היתה ההלכה מתרווחת. ואתה אומר לי :"שנויה ברייתא המסייעת לך", וכי אינני יודע שיפה אמרתי?
היה הולך וקורע את בגדיו ובוכה ואומר:"היכן אתה בן לקיש, היכן אתה בן לקיש". והיה צועק עד שניטלה דעתו ממנו, ובקשו חכמים רחמים עליו ונחה נפשו.

מסכת דרך ארץ, ז , לז
גדול השלום ושנואה המחלוקת.  כיצד? עיר שיש בה מחלוקת סופה ליחרב...בית שיש בו מחלוקת סופו ליחרב.

יהודה עמיחי
מן המקום שבו אנו צודקים
לא יצמחו לעולם
פרחים באביב.

המקום שבו אנו צודקים
הוא קשה ורמוס
כמו חצר.

אבל ספקות ואהבות עושים
את העולם לתחוח
כמו חפרפרת,כמו חריש.

ולחישה תשמע במקום
שבו היה הבית
אשר נחרב.

אהוד בנאי – ענה לי
אני לא מצליח להבין מה אתה אומר
אני לא שולט בשפה שאתה מדבר
אולי זו טעות במספר אולי תקלה
אולי כדאי שננתק וננסה מהתחלה.

אני שומע אותך מקוטע יש רעש כמו ים
כנראה שאין כאן קליטה אתה נעלם
אני עדיין ממתין על הקו שיגיע התור
אני נשאר כל הזמן מחובר אולי תחזור
האם יש כאן אי הבנה שמיד תתגלה לי
האם אתה עדיין איתי?
ענה לי.
מדוע אתה מדבר רק בשפת סימנים
אולי ניפגש בקרוב פנים אל פנים
אני רוצה להבין מה אתה בעצם רוצה
אני מוכן ללכת אתך עד לקצה הקצה
האם אני על שיחה ממתינה ומיד תתפנה לי
האם אתה עדיין איתי?
ענה לי.

האם שלחת אלי עכשיו שדר בהול
זה אתר לא מוכר האם אני עובר את הגבול
אם יש בעיה אני מוכן לעזור
אולי יש כאן נתק זמני שמיד יעבור
האם קראת בשמי או שזה רק נדמה לי
האם אתה עדיין איתי?
ענה לי.
האם אתה שם או שאני מדבר אל עצמי
שאצא לקראתך או שאשאר במקומי
אם אפשר בבקשה דבר שפה ברורה
כי אני לא מצליח להבין מה בעצם קרה
קולך בא והולך כל הזמן משתנה לי
האם אתה עדיין איתי?
ענה לי.

להזמנת הרצאות
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות: