אגרת השמד – "קידוש השם" על פי תפיסת הרמב"ם
במאה ה-12 עמדו יהודי מרוקו בפני דילמה אכזרית של גזירת שמד. האם להתאסלם או למות על קידוש השם? הסיטואציה הזו עומדת בבסיסה של האגרת המפורסמת ביותר של הרמב"ם, אותה אגרת שפרסמה אותו ברחבי העולם היהודי והעמידה אותו, כבר בצעירותו, כגדול בחכמה ובהלכה.
במהלך ההרצאה ניחשף לסיפור ההסטורי המדהים שעמד בבסיס האגרת, ולמהפך שעושה הרמב"ם בתשובתו לרעיון המרכזי ביהדות – "קידוש השם".

להזמנת הרצאות
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות: