על צרעת ו"לשון הרע"
אמירת "לשון הרע" נתפסת ביהדות כעבירה שכמעט אין גרוע ממנה. בהרצאה אבקש לבחון עמדה זו דרך הקשר בין המחלה המסתורית הקרויה במקרא "צרעת" ובין אמירת לשון הרע, ואבקש להבין מה כך כך רע בלשון הרע.
להזמנת הרצאות
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות: