פרשת השבוע
הרצאה שבועית על פרשת השבוע, תוך התמקדות בשאלות של אתיקה ומוסר ושאלות של זהות (יהודית וישראלית).
מדי שבוע מועלות לדיון שאלות שיש להן רלבנטיות והשלכות לחיינו המודרניים. דילמות מוסריות, יחסים בתוך המשפחה, יחסים בתוך החברה, היחס לזר ולשונה. כמו כן מוצגים היבטים העוסקים בשאלות של זהות. מהו אופיה של הזהות היהודית, מה בין זהות יהודית לישראלית, כיצד אדם מגבש את זהותו הפרטית אל מול הכלל ועוד. 
להזמנת הרצאות
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות: