מבוא למורה נבוכים
ד"ר אורלי רוט הינה מומחית וחוקרת של הרמב"ם ומשנתו. רוט היא אחד האנשים החילוניים הבודדים העוסקים בפילוסופיה של ההלכה על פי הרמב"ם. בהרצאותיה היא מנסה לשפוך אור על גדול הפוסקים והפילוסופים היהודים.
 
ההרצאות עוסקות בפרקים מתוך ספרו של רבי משה בן מימון (הרמב"ם), מחשובי הפילוסופים של ימי הביניים, "מורה נבוכים", שחולל את השינוי התפישתי העמוק ביותר במחשבה היהודית, וגרם לשינוי רדיקלי במשמעותם של מושגי יסוד ביהדות.  
 
הרמב"ם, שהיה מדען, רופא, חוקר ומנהיג, פעל בעיקר במצרים ושימש כפוסק ומנהיג לקהילה היהודית בקהיר אך שמו יצא למרחוק והוא זכה לכינוי "הנשר הגדול". הרמב"ם החזיק במשנה שכלתנית מובהקת שבאה לידי ביטוי בכתביו וזכה להכרה כפילוסוף גם בתרבות הערבית והאירופית.

קורס מורה נבוכים

רשימת הנושאים האפשריים: 

א. הכרות עם הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים.
ב. הכרות עם הספר "מורה נבוכים": אל מי מופנה הספר ואל מי הוא לא מופנה.
ג. דמותו של אלוהים: הבעיות הדתיות עם תיאורו המקראי של אלוהים.
ד. מיהו ה"אלוהים של הרמב"ם", כיצד ניתן להבין את תיאורי האל במקרא.
ד. דת מול תבונה. האם קיימת סתירה בין השכל ובין התורה?
ה. "האלוהים של אריסטו" מול אלוהי המקרא.
ו. מהי נבואה? האם ניתן לפגוש את אלוהים או לשוחח עימו? 
ז. מהו ייחודה של נבואת משה רבנו?
ח. מדוע כתובה התורה בשפה מטעה?
ט. האם השכל האנושי יכול לדעת הכל?
י. מדוע "מורה נבוכים" כתוב בטכניקה של הסתרה? מה כל כך מסוכן שצריך להסתיר אותו?
יא. מהי אמונה ומהי עבודה זרה?
רמב"ם למתקדמים

שני קורסים המיועדים למי שלמדו "מורה נבוכים" ומעוניינים בהכרות מעמיקה יותר עם הפילוסופיה של הרמב"ם. ניתן ליצור קורס אחד שבו משולבים נושאים משני הקורסים, בהתאם לבחירת המשתתפים. מספר המפגשים יותאמו לצרכי הלקוח ורצונו.

ספר המדע
קריאה ב"ספר המדע", הספר הראשון של "משנה תורה", הנחשב כיצירה פילוסופית עצמאית. במסגרת קורס זה נלמדים הנושאים הבאים:
א. מהו הקשר בין פילוסופיה ועבודת אלוהים?
ב. כיצד ניתן לקיים חיי יום-יום לצד עבודת אלוהים?
ג. כיצד ניתן להסביר את קיומו של הרוע בעולם?
ד. האם קיימת השגחה פרטית?
ה. מהו מוסר ומה הקשר בין מוסר לשכל.
ו. הכרות עם "משנה תורה" – הפרוייקט ההלכתי הגדול והמהפכני של הרמב"ם.
ז. ההקדמה שכתב הרמב"ם למשנה תורה – מדוע רצה הרמב"ם "להעלים" את התלמוד?
ח. אלוהי הטבע מול אלוהי ההסטוריה. או – מיהו אלוהים? עושה שמיים וארץ או מי שהוציאנו מארץ מצרים?
ט. מהי אהבת אלוהים?
י. דמותו של אברהם אבינו.
יא. הקשר בין מגיה ועבודה זרה.
יב. ארץ ישראל בתפיסתו של הרמב"ם.
יג. מהו "קידוש השם" על פי הרמב"ם?

סודו של "מורה נבוכים"
קריאה המבקשת לחשוף את הרובד הסודי של מורה נבוכים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: 
א.הרובד הנגלה והרובד הנסתר של מורה נבוכים.
ב. האם העולם נברא או קדמון? 
ג. האם אלוהים הוא בעל רצון?
ד. מהי נבואה ומי יכול להגיע לנבואה? מהי עמדתה האמיתית של התורה?
ה. מהו הקשר בין יכולתו של אלוהים ורצונו?
ו. מהי עמדתו האמיתית של הרמב"ם על התורה?
ז. ימות המשיח במשנת הרמב"ם.
להזמנת הרצאות
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות: