סוגיות משפטיות
סדרת ההרצאות עוסקת בסוגיות משפטיות אקטואליות עקרוניות. כאלה ש"עשו כותרות", גרמו לחילוקי דעות מוסריים ומשפטיים, או – הדרמטיים ביותר – גרמו לשינוי החוק בישראל.
כל מפגש מתמקד בסוגיה אחת. במהלך ההרצאה מוסברת הסוגיה, מוצג ומנותח פסק הדין המרכזי (או פסקי הדין המרכזיים), תוך כדי דיון ומתן הסבר על עבודתו של בית המשפט והכנסת הקהל לעולם השיפוטי המרתק ולדרך עבודתו של בית המשפט. במסגרת הדיון נחשף הקהל לשיקולים האמיתיים שהכריעו, לבעייתיות ולמורכבות שבסוגיה, ולקו הדק והלא-מוגדר בין הדילמות המוסריות וההתערבות השיפוטית.
בחלק מההרצאות נפתח חלון נוסף לאותה סוגיה, והפעם מנקודת ראותו של המשפט העברי. מוצגים ומוסברים המקורות הרלבנטיים, ותוך כדי כך מתגלה בפני השומעים קו הרצף התרבותי שבין העולם דאז לעולם עתה.

רשימת ההרצאות:
 • פגיעה בפורץ:  הריגה או הגנה עצמית? – המקרה של החוואי שי דרומי.
 • כמה שווה חייל ישראלי  – על פדיון שבויים בחברה הישראלית.
 • רצח רבין – הקו הדק שבין חוק ומוסר.
 • האם באמת מותר להגיד הכל?  מה חשוב יותר - השמירה על חופש הביטוי או מניעת הפגיעה ברגשות הזולת.
 • "תינוק המריבה" – אימוץ במדינת ישראל ובהלכה היהודית.
 • "יש גבולות לתחבולות" – הפעלת מניפולציות לצורך גביית הודאות מחשודים.
 • "כולם שונים בפני החוק" – על הזכות לשוויון.
 • "חושך שבטו שונא בנו" – חובות הורים כלפי ילדיהם במשפט הישראלי.
 • המקרה של עמוס ברנס
 • "כבוד האדם" במשפט הישראלי, בחברה הישראלית ובמסורת היהודית
 • פקודה בלתי-חוקית והחובה לא לציית לחוק.
 • "מצעד הגאווה" - הומוסקסואלים ולסביות במשפט הישראלי
 • "הזכות לפרובוקציה" – על זכות ההפגנה.
 • "צוואה ביולוגית" או "יתמות מתוכננת" – על תרומת זרע והפרייה מאדם מת.
 • הזכות למות בכבוד – על המתת חסד במשפט הישראלי ובמסורת היהודית.
 • האם יש זכות להיות הורים במשפט הישראלי? – פרשת נחמני והביציות המופרות.
 • הטרדה מינית – החוק שגרם למהפכה.

 


ניתן להזמין הרצאות בודדות או מספר הרצאות בהתאם להזמנת הלקוח.

להזמנת הרצאות
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות: