סוגיות תלמודיות - רצון ובחירה חופשית ואחריות מוסרית על מעשים.
במסגרת הקורס נבחן סוגיות תלמודיות אשר עוסקות בנושאים הבאים:
מהו רצון? 
מתי נראה את האדם כפועל מתוך רצון חופשי?
מתי נראה את האדם כאחראי מוסרית למעשיו? 
כיצד מתבצעת הכרעה במצב של קונפליקט בין רצונות סותרים? 

הקורס נערך במתכונת משולבת של הרצאות פרונטליות ושל "בית מדרש". היקפו של הקורס ומספר המפגשים יקבעו בהתאם לרצון הלקוח המזמין. במהלך השיעורים שיתקיימו במתכונת של בית מדרש ננסה לטעום את החוויה המסורתית של לימוד ב"חברותא". תוך כדי הנחייה וליווי צמוד שלי. 
הקורס מתאים גם למי שמעולם לא נחשף לתלמוד, ובמסגרתו מתאפשרת גישה בלתי אמצעית וידידותית לטקסטים התלמודיים. במהלך הקורס נחשף לעולמם הפרשני של חז"ל ולאופן בו הם ניסו ליצור מערכת משפטית ומוסרית.
להזמנת הרצאות
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות: